Sektor za međunarodne poslove i EU

Adresa:
Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb

Email:
eoi@hgk.hr

Tel: +385 1 482 8382
Fax: +385 1 482 8379

direktorica: Silva Stipić Kobali
tajnica: Lidija Rajković