Ispitna komisija za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti osoba odgovornih za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (Zakon o prijevozu u cestovnom prometu čl. 22.),

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu propisuje da prijevoznik, koji ne udovoljava stručnoj spremi propisanoj Zakonom, mora položiti ispit o stručnoj osposobljenosti.
Ispit se polaže pred komisijom koju na prijedlog komora (HOK, HGK)   imenuje ministar i po programu koji na prijedlog komora donosi ministar.
HGK i HOK su potpisale sporazum da operativne poslove u podrućju javne ovlasti stručne osposobljenosti provodi HOK i za članice HGK.

Kontakt:
Hrvatska obrtnička komora
Odjel za organizaciju rada cehova
Tel: 01/4606-626 (Matija Duić), 01 4806-621 (Marta Terzić), 01/4806-666 (centrala)
Fax: 01 4846-610
e-mail: prijevoznici-ispiti@hok.hr

http://www.hok.hr/cehovi/ispit_za_prijevoznike