Sektor za trgovinu

Adresa:
Draškovićeva 45
10000 Zagreb

Email:
trgovina@hgk.hr

Tel: +385 1 456 1624
Fax: +385 1 456 1542

Direktor: Tomislava Ravlić