Objavljeno: 05. 02. 2019. , Ažurirano: 06. 02. 2019.

Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika stupio je na snagu 2. veljače, a objavljen je u Narodnim novinama br. 12/2019 od 1. veljače 2019. godine. 

Pravilnik propisuje način upisivanja u registar korisnika prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika prema članku 104. stavka 1. Zakona o trošarinama (NN 106/18), sadržaj i priloge zahtjevu za povrat te sadržaj i način vođenja evidencije.

Korisnici prava sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj zahtjev podnose carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu na Obrascu 1 iz Priloga 1 ovog Pravilnika.

Pravo na povrat ostvaruje se samo za dizelsko gorivo nabavljeno nakon 1. siječnja 2019. godine.