Vrijeme održavanja: 12.04.2018.

Objavljeno: 20. 03. 2018. , Ažurirano: 13. 04. 2018.

Županijska komora Sisak u suradnji s Financijskim inspektoratom Ministarstva financija organizirala je 12. travnja u ŽK Sisak besplatnu edukaciju Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Tadija Šakić, voditelj Službe za nefinancijske subjekte Financijskog inspektorata, i Jadranka Brlić, voditeljica službe za prekršajni postupak, upoznali su prisutne s odredbama novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (procjena rizika, mjere dubinske analize, interne kontrole, utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke, politički izložene osobe) te primjerima iz prakse.

Radionici je prisustvovalo pedeset ovlaštenih računovođa, knjigovođa, poreznih savjetnika i revizora, koji su obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca. Naime, obveznici primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma dužni su u skladu s člankom 71. spomenutog Zakona svake godine provesti stručno osposobljavanje i izobrazbu. Svi će polaznici dobiti potvrdu kao dokaz o prisustvovanju stručnom osposobljavanju i izobrazbi za ovu godinu.