Vrijeme održavanja: 05.03.2019.

Objavljeno: 21. 02. 2019. , Ažurirano: 21. 02. 2019.

ŽK Koprivnica organizira seminar o sastavljanju financijskih izvještaja i porezu na dobit za 2018. godinu, koji će se održavati u utorak, 5. ožujka, od 9 do 14 sati u ŽK Koprivnica.

Predavač na seminaru bit će ovlašteni porezni savjetnik Ivan Čevizović.

TEME SEMINARA:

1. Sastavljanje financijskih izvještaja za 2018. godinu

  • novi standardi (MSFI 9,15) u primjeni za 2018.
  • računovodstvene politike, ispravci pogrešaka prethodnih razdoblja
  • mjerenje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
  • mjerenje potraživanja i obveza
  • novi MSFI 16 – u primjeni od 1. 1. 2019.

2. Porez na dobit

  • stavke uvećanja i umanjenja
  • otpis i vrijednosno usklađenje potraživanja
  • inozemna kontrolirana društva
  • ograničenje priznavanja kamata
  • transferne cijene

Seminar je za članice HGK besplatan. Svoje sudjelovanje možete prijaviti online obrascem u nastavku, najkasnije do petka, 1. ožujka, odnosno do ispunjenja kapaciteta dvorane. Ako imate pitanja za predavača, molimo vas da to navedete pri online prijavi.